Jak nám pomoci

finanční /materiální– formou sponzorského daru (darovací smlouva – možnost odpočtu daně),

materiální – nové i použité vybavení pro děti, funkční hračky, stavebnice, knihy, leporela, výtvarné potřeby (pastelky, křídy, papíry, lepidla aj.),

dobrovolnickou – přivítáme rodiče i prarodiče, kteří by chtěli s námi spolupracovat a podílet se jakkoliv na chodu mateřského centra. Např. poskytnout pomoc při drobných opravách, pomoc při jednorázových akcích , případně vedení nějakého kroužku.... 

  • Velice rádi uvítáme „dar“ v podobě zdarma poskytnuté lektorské konzultace či přednášky pro návštěvnice centra na téma, které je např. blízké vašemu profesnímu oboru či zájmu, a který jste, příkladně jako pracujíc rodič, vykonával/-a (psychologie, arteterapie, koučing, personální poradenství, medicína, výživový poradce, bytová architektka, učitelka, kadeřnice, zahradnice, pedikérka atp…).
     
  • Rádi Vás uvedeme na našich webových stránkách jako dárce a sponzora, případně na nástěnce v mateřském centru či v našich propagačních materiálech.