Projekty

Vybavení pro výuku kurzů, prostřednictvím NF Tesco a NROS

01.03.2023 11:11
Od 01.03.2023 do 30.09.2023 bude probíhat projekt "Vybavení pro výuku kurzů", který Klubíčko "vyhrálo" prostřednictvím nasbíraných žetonů v obchodech Tesco. Tento projekt zaštiťuje Nadační fond Tesco a Nadační fond rozvoje občanské společnosti. Cílem projektu je pomocí lepšího vybavení zefektivnit...

Klubíčko III.

01.09.2020 20:59
Popis projektu: Dětskou skupinu Klubíčko provozujeme dle zákona č. 247/2014 Sb. o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.9.2020. Jedná se již o třetí navazující projekt.Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude zřízeno a...

Mají si kde hrát

15.06.2019 14:18
Popis projektu: Školní klub má za úkol zajištění péče o děti ve věku I. stupně ZŠ na území MAS Sokolovsko formou příměstských táborů v době školních prázdnin, celoroční činnost dětského klubu a zajištění doprovodu dětí před/po vyučování z/do dětského klubu , zatím co rodiče jsou v zaměstnání nebo...

Dětská skupina - Batole (od 1. 9. 2018)

31.08.2018 08:59
Popis projektu: Dětská skupina Batole vznikne dle zákona č. 247/2014 Sb. o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.9.2018 .Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude zřízeno a provozováno zařízení péče o děti, které bude...

Zahrádka

13.11.2017 13:00
Jak zkultivovat původní povrch, vybrat z něho kořeny a suť, plevel zahubit, položit geotextilii, navozit novou zeminu, zasadit trávník a udělat pískoviště-to vše nám bylo jasné. Ale při pohledu nahoru pod střechu už nám nebylo do smíchu. Jak jen tam dopravit a přimontovat ochranou síť?...

Rodina

03.05.2016 08:48

Batole - dětská skupina

03.05.2016 08:48
  Popis projektu: Dětská skupina Batole vznikne dle zákona č. 247/2014 Sb. o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.9.2016 .Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude zřízeno a provozováno zařízení péče o...

Ekoatelíér

03.05.2016 08:47
Tvořivé dílny pro děti i dospělé zaměřené především na využívání přírodních a odpadních materiálů ke tvoření.  Program bude vždy přizpůsoben věku a zájmu účastníků. Každé pondělí 16:30 - 18:30 hodin. Vede Radka Besedová - bližší informace na: radka.klubicko@seznam.cz