Potravinová pomoc

11.06.2024 14:05

Od dubna 2024 poskytuje Klubíčko Cheb, z. s. potravinovou pomoc prostřednictvím projektu "Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (reg. č. CZ.03.04.01/00/22_010/000 1326)". 

 

Potravinová pomoc je poskytována všem osobám, které se nacházejí v nouzi.

 

Od dubna do 10.06. jsme podpořili již 864 lidí. 

Zpět