Tábor

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KLUBÍČKEM srpen 2024

 

Jak se přihlásit: Nejrpve zjistěte volnou kapacitu a to pomocí SMS na čísle 724 829 269 - po potvrzení volné kapacity do tří dnů vyplňte přihlášku a gdpr souhlas/nesouhlas, zašlete na email: mcklubicko@seznam.cz a zašlete 1 300 Kč/tábor na  účet 2102328188/2010  jako VS uveďte dat. narození dítěte ve formátu 20160322 a do poznámky prosím jméno dítěte - Např. Ťáňa Nová / pokud je volných více táborů a vy máte o více zájem, stačí částku poslat souhrnně a na přihlášku uvést všechny termíny/ po uhrazení částky je místo závazně rezervováno.  V případě překročení kapacity bez předchozí domluvy je částka okamžitě vrácena zpět.

Obědy jsou v ceně tábora.

Platební podmínky: 

 

V případě nenaplnění kapacity do 14-ti dnů před konáním táboru je rodič vyrozuměn emailem a nejpozději do 3 dnů je mu vrácena celá částka. 

 

Stornopoplatky:

 

  • v případě, že za své přihlášené dítě seženete náhradníka, je stornopoplatek 100 Kč
  • Zrušení přihlášky od 30-ti do 15-ti dnů je stornopoplatek 100 Kč
  • Zrušení přihlášky 14-3 dny před akcí je stornopoplatek 70 % z celkové ceny za tábor
  • Zrušení přihlášky 2 a méně dnů před táborem je stornopoplatek 90 % z celkové ceny za tábor
  • Při onemocnění dítěte v průběhu tábora se peníze nevrací

 

 

 

bezinfekčnost.doc (39424)
prohlášení zák.zástupce.docx (199800)
souhlas s vyzvedáváním.docx (199563)

přihláška na tábor (1).docx (912603)

přihláška na minitábor .docx (1195189)