Mají si kde hrát

15.06.2019 14:18

Popis projektu:

Školní klub má za úkol zajištění péče o děti ve věku I. stupně ZŠ na území MAS Sokolovsko formou příměstských táborů v době školních prázdnin, celoroční činnost dětského klubu a zajištění doprovodu dětí před/po vyučování z/do dětského klubu , zatím co rodiče jsou v zaměstnání nebo si nové zaměstnání aktivně hledají 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007678 

Realizace projektu od: 1. 5. 2019

Realizace projektu do: 30. 6. 2021

Web : www.klubicko.cz

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi ve věku prvního stupně ZŠ , kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Bude splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.

Průběh:
 Provoz dětského klubu bude zahájen o prázdninách 2019 příměstským táborem a následně od 1.9.2019 zahájí činnost školní klub 

Výsledky:Provoz školního klubu, pořádání příměstských táborů a zajištění doprovodů  na adrese Husova 263, 357 35 Chodov

Kontaktní jméno: Barbora Zacharová, Mgr.  Zuzana Klauberová 

Kontaktní email: skolniklubklubicko@seznam.cz

Kontaktní  telefon: 606 881 762

Výzva: Sociální začleňování a boj s chudobou

Zpět