Klubíčko III.

01.09.2020 20:59

Popis projektu:

Dětskou skupinu Klubíčko provozujeme dle zákona č. 247/2014 Sb. o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.9.2020. Jedná se již o třetí navazující projekt.Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude zřízeno a provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016553 

Realizace projektu od: 1. 9. 2020

Realizace projektu do: 28. 2. 2022

Web : www.klubicko.cz

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do začátku školní docházky těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Bude splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.

Průběh:
 Provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí bude otevřeno 1.9.2020. Ukončení projektu je do 28.2.2022

Výsledky:Provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí na adrese Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Kontaktní jméno: Martina Paboučková

Kontaktní email: batolecheb@gmail.com

Kontaktní  telefon: 724 829 269

Výzva: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Praha

Realizátor projektu: Klubíčko Cheb, z.s

 

Přihláška DS Batole.docx (19,4 kB)

provozní řád DS.pdf (223097)

plán výchovy a péče DS.pdf (154875)

potvrzení o zaměstnání.pdf (98378)

 
Zpět