Batole - dětská skupina

03.05.2016 08:48

 

Popis projektu:

Dětská skupina Batole vznikne dle zákona č. 247/2014 Sb. o kapacitě 12 dětí. Provoz dětské skupiny bude zahájen 1.9.2016 .Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. V rámci projektu bude zřízeno a provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000734

Realizace projektu od: 1. 4. 2016

Realizace projektu do: 31. 8. 2018

Web : www.klubicko.cz

Cíle projektu: Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1 roku do začátku školní docházky těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Bude splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá.

Průběh: Zařízení je budováno od 1.4.2016. Provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí bude otevřeno 1.9.2016. Ukončení projektu je do 31.8.2018

Výsledky: Zřízení/vybudování a provoz dětské skupiny Batole s kapacitou 12 dětí na adrese Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

Kontaktní jméno: Martina Paboučková

Kontaktní email:  batolecheb@seznam.cz 

Kontaktní  telefon: 724 829 269

Výzva: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Praha

Realizátor projektu: Klubíčko Cheb, z.s.

dotaznik.docx (42481)
co budete potřebovat
prihlaska do DS.docx (40908)
PROHLASENI ZAKONNEHO ZASTUPCE.docx (40998)
Plán-výchovy-a-péče.pdf (256,5 kB)

Zpět