Klubíčko bude od září v nových prostorech

12.04.2016 08:13

Milí rodičové, prarodičové a naši milí návštěvníci,

s velkým potěšením Vám musím oznámit, úžasnou novinu a to, že Klubíčko se bude stěhovat…… a to do většího, lepšího a hezčího

Velmi nás těší, že se po neúspěšném hledání prostor, které trvalo více než rok, podařilo nalézt budovu, patřící Karlovarskému kraji a že došlo k dohodě.

Velký dík proto patří panu náměstkovi Miloslavu Čermákovi a také panu řediteli ISŠ Cheb Tomáši Maškovi, který s námi smlouvu uzavřel a byl nám k dispozici.

Jsme velmi rádi, že těmto pánům nebyl osud našeho mateřského centra lhostejný a že nám poskytli pomoc v takové míře, aby se vše podařilo a tím se vyřešila naše naprosto zoufalá situace.

Nově tedy připravujeme prostory v Křížovnické ulici č.p. 99, známé spíš jako Klášter u krajinky  , v příštích několika dnech zahájíme úpravy těchto prostor tak, abychom Vás nejpozději 1.9.2016 mohli přivítat v našem novém Multigeneračním centru.
Součástí tohoto centra bude mateřské centrum Klubíčko , dětská skupina / minijesličky/ , školní klub, informační centrum pro mládež , seniorklub a mnoho dalšího …

Prostřednictvím této zprávy bychom ještě jednou vyjádřili svojí vděčnost a dík panu náměstkovi Čermákovi. Od začátku stojí za naším cílem a podporuje nás. Velmi si toho ceníme. Je nesmírně povzbuzující cítit podporu, protože hledání nových prostor bylo více než vysilující a často se jevilo jako marné….

Samozřejmě, že velký dík patří i panu řediteli Maškovi, za jeho ochotu a velmi příjemné jednání, kdy jsme se vždy mohli cítit jako rovnocenní partneři.

Děkujeme!!!!!

O všech dalších krocích Vás budeme informovat…….

Samozřejmě , že provoz mateřského centra zůstává nadále nepřerušen a stále běží v Karlově ulici 17.... než dojde k jeho přesunu...

 

Zpět