Zpívejte s námi

Zpívánky

31.03.2015 14:40

Skákal pes
Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku,
šel za ním myslivec,
péro na klobouku. 
Pejsku náš, co děláš,
že's tak vesel stále? 
Řek' bych vám, 
nevím sám. 
Hop a skákal dále. 
Ten náš pes, skákal dnes,
skákal také včera,
bude as, skákat zas,
zítra do večera.

Kočka leze dírou
Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
Nebude-li pršet nezmoknem,
Nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet, zmokneme, zmokneme,
Až vysvitne slunko, uschneme,
Až vysvitne slunko, uschneme.
Kočka vzala deštník, tralala, tralala,
Schovali se pod něj oba dva,
Schovali se pod něj oba dva.

Prší, prší
Prší, prší jen se leje,
kam koníčky pojedeme,
Pojedeme na luka
až kukačka zakuká.
Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.

Holka modrooká
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooka nesedavej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči,
holka modrooka nesedavej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooka nesedavej tam.
V potoce je velká voda, vezme-li tě bude škoda,
holka modrooká nesedavej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooka nesedavej tam.
V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek,
holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooka nesedavej tam.

Bubeníček
Tluče bubeníček,
tluče na buben.
A svolává hochy,
hoši, pojďte ven.
Zahrajem si na vojáky,
máme flinty a bodáky.
Hola, hola, hej,
nikdo nemeškej!

Já mám koně
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí,
já mám koně vraný koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa,
já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí.
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí,
já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí,
když já jim dám obroku, oni skáčou do skoku,
já mám koně vraný koně, to jsou koně mí.
Já mám koně vraný koně, to jsou koně mí
já mám koně vraný koně, to jsou koně mí,
když já jim dám jetele, oni skáčou vesele,
já mám koně vraný koně, to jsou koně mí.

 

Štědrej večer nastal

 

Štědrej večer nastal, Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy 
přichystal.Štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstantě, panímámo vstantě, koledy nám dejte, koledy nám dejte.Panímámo vstantě, koledy nám dejte, koledy nám dejte.

Panímáma vstala,panímáma vstala koledy nám dala,koledy nám dala.Panímáma vstala koledy nám dala,koledy nám dala.

 

 

Narodil se Kristus Pán

 

Narodil se Kristus Pán, veselme se, 
z růže kvítek vykvet nám, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského, 
nám, nám narodil se. 

Jenž prorokován jest, veselme se, 
ten na svět poslán jest, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se. 

Člověčenství naše, veselme se, 
ráčil vzít Bůh na se, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se. 

Goliáš oloupen, veselme se, 
člověk jest vykoupen, radujme se. 
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.

 

Nesem Vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchejte, 
z betlémské krajiny, pozor dejte. 
Slyšte je pilně a neomylně, 
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Syna porodila čistá panna, 
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli, 
i také pastýři jsou se sešli, 
jeho vítali, jeho chválili, 
jeho vítali, jeho chválili, 
dary nesli. 

Anděl Páně jim to sám přikázal,
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati,
k Betlému jíti, neprodlévati,
hned rozkázal.

Ejhle, při Kristově narození, 
stal se div veliký v okamžení,
neboť noc tmavá se proměnila,
neboť noc tmavá se proměnila,
v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují, 
narození Páně ohlašují,
že jest narozen, v jeslích položen,
že jest narozen, v jeslích položen, 
oznamují.

I my též, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho,
Ježíše svého, Pána našeho,
přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, s nebe daný,
jenž jsi se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
tyto dary.

S nebe jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
jak jsi spanilý a ušlechtilý,
jak jsi spanilý a ušlechtilý,
celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj nebe nelitoval,
sstoupil jsi s nebe, abys sám sebe,
sstoupil jsi s nebe, abys sám sebe,
obětoval.

 

Pásli ovce Valaši

 

Pásli ovce valaši
pri Betlemskom salaši. 
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Běžte lidé, pospěšte,
Ježíška tam najdete.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

On tam leží v jesličkách, 
zavinutý v plenčičkách.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom:/

Maria ho kolébá,
svatý Josef mu zpěvá.
/:Hajdom hajdom tydlidom,
hajdom hajdom tydlidom

 

Dej bůh štěstí

  1. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme víme komu.
    Malému děťátku Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému.
    2) On rozdává čeršničky, jabka, hrušky i troníčky,
    za naše zpívání, za koledování,
    dej vám Pán Bůh své požehnání.

 

Koleda, koleda, Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně, 
nesu, nesu koledu, 
upad' jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli, 
koledu mi snědli.

Já jsem malý koledníček,
přišel jsem k vám pro pětníček,
pětníček mi dejte,
nic se mi nesmějte, 
však já jsem se najedl,
suché řepy neberu.

Co mně dáte to vezmu,
třeba trochu kaše,
vždyť je všechna vaše,
třeba starou krávu,
vezmu ji na kávu,
třeba zlatý tele,
vezmu do kabele.

Třeba malý rohlíček,
mám tu na něj pytlíček,
a to že mi nic nedáte,
hlavně si mě nahněváte,
otluču vám všechny hrnce, 
co v polici máte.